ផ្នែកដែលបង្កប់ដោយជម្រុញឱ្យក្តៅ

  • Hot dip galvanized embedded parts

    ផ្នែកដែលបង្កប់ដោយជម្រុញឱ្យក្តៅ

    ផ្នែកដែលបង្កប់ដោយជម្រុញក្តៅ (ផ្នែកដែលបានបង្កប់ជាមុន) គឺជាសមាសធាតុដែលត្រូវបានតំឡើងជាមុន (កប់) នៅក្នុងស្នាដៃលាក់កំបាំង។ ពួកវាជាសមាសធាតុនិងបំពង់បង្ហូរទឹកដែលត្រូវបានគេដាក់ក្នុងកំឡុងពេលដេញតាមរចនាសម្ព័នហើយត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការត្រួតលើគ្នានៅពេលដាក់រចនាសម្ព័ន្ធជាន់ខ្ពស់។