ខួងខ្សែកន្ទុយ

  • Drill tail wire

    ខួងខ្សែកន្ទុយ

    កន្ទុយដែកគោលកន្ទុយភាគច្រើនមានរាងជាកន្ទុយខួងឬកន្ទុយមុតស្រួចដែលកាន់កាប់ទីផ្សារយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយសារតែការប្រើប្រាស់សាមញ្ញនិងប្រតិបត្តិការងាយស្រួល។ ក្រចកកន្ទុយខួងអាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់ខួងរន្ធនៅលើសម្ភារៈមូលដ្ឋានផ្សេងៗដើម្បីដឹងអំពីការបង្រួមនិងការជួបប្រជុំគ្នាយ៉ាងឆាប់រហ័សមានកម្លាំងស្អិតរឹងមាំមិនងាយរលុងនិងជ្រុះបានទេគឺសាមញ្ញនិងងាយស្រួលប្រើនិងមានកត្តាសុវត្ថិភាពខ្ពស់។