ក្រុមហ៊ុនហឺប៉ីថែលធៀននៀនផេនឃឺរផៅវ័រខូអិលធីឌីបានត្រលប់មកធ្វើការវិញហើយ

ហឺប៉ីថែលធៀនថេនមេនផៅវ័រមេនខូអិលធីឌីបានវិលត្រឡប់មកធ្វើការវិញយ៉ាងពេញទំហឹងជាមួយនឹងការផលិតនិងប្រតិបត្តិការធម្មតាការបញ្ចប់ការបញ្ជាទិញបានទាន់ពេលវេលានិងទំនុកចិត្តពេញលេញរបស់ក្រុមហ៊ុន។ រោងចក្រដាប់ប៊លលីងជិវិតបង្កើនល្បឿនផលិតកម្មការលក់កើនឡើងមួយជំហាន ៗ !news1


ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ ខែមេសា -២០-២០២០